Traviata 22.06.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki