Traviata 23.03.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki