Traviata 25.04.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki