Traviata 26.02.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej