Traviata 26.02.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki