Traviata 30.01.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej