Traviata 30.04.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki