Trubadur 09.04.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej