Trubadur 26.06.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki