Trubadur 28.04.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki