Turandot 16.03.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki