Uprowadzenie z seraju 02.04.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego