Uprowadzenie z seraju 07.11.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego