Uprowadzenie z seraju 14.04.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego