Uprowadzenie z seraju 24.10.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki