Uprowadzenie z seraju 25.05.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki