Uprowadzenie z seraju 27.01.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki