Voci 25.09.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada