Widma 07.03.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Bogusławskiego