Widma 20.12.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Bogusławskiego