Widma 29.11.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Bogusławskiego