Wyrywacz serc 03.12.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Młynarskiego