Wyrywacz serc 17.09.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Młynarskiego