Zaloty 12.05.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada