„Hrabina” Stanisław Moniuszko 29-06-1951
„Hrabina” Stanisław Moniuszko 29-06-1951