„Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976
„Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976