„Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 20-11-1965
„Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 20-11-1965