• Nazwisko

    Gorywoda
  • Imiona

    Lech
  • Funkcje

    Przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Kierownik chóru (chórmistrz)