Aida 04.04.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki