Aida 06.03.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki