Aida 11.05.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki