Aida 14.10.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej