Aida 19.09.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej