Aida 20.12.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej