Aida 23.12.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki