Aida 27.05.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej