Borys Godunow 12.07.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki