Borys Godunow 13.01.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki