Borys Godunow 31.03.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki