Carmen 05.03.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki