Carmen 07.03.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki