Carmen 07.04.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej