Carmen 12.03.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki