Carmen 16.05.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki