Carmen 22.04.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej