Celebracje 30.05.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki