Coppelia 09.02.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki