Coppelia 28.01.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada