Coppelia 30.03.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada