Cyrulik sewilski 01.12.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki